Viljen til sejr 2 Coping – viden og værktøjer

Jeg har tidligere været igennem Arne Nielssons bog “Viljen til sejr”, så jeg var spændt på den nye bog Viljen til sejr 2 Coping – viden og værktøjer, der gør dig bedre og stærkere. Nu har jeg læst bogen færdig.

Desværre blev jeg skuffet. Bogen er er en blanding selvquizzer, af meget yoga, meditation, Kaizen. Og Bjarne Lellek fortæller om, at han hypnotiserer sine patienter.

Jeg har fundet lidt godt i bogen. Der er to gode copingstragegier: SMART og STOP.

SMART er en forkortelse, der angiver fem punkter der skal indgå i konkrete mål:

Specifikt
Målbart
Attraktivt
Realistisk
Tidsbestemt

Det er jeg helt enig i, jeg har dog ikke forsøgt at beskrive det med sådan et huskeord. Måske fordi huskeord nok ikke virker på mig.

Når det går galt skal du bruge den anden regel: STOP

Stop-op
Tænk
Observer
Planlæg.

Udover de to forkortelse er bogen en gang urinspirende, tidsspilde med noget egenudviklet tro (new age plidder, pladder). Synd og skam. Arne Nielsson var tidligere en imponerende person.

Spild ikke din tid og penge på denne bog.

Titel: Viljen til sejr 2. coping – viden og værktøjer, der gør dig bedre og stærkere
Forfattere: Arne Nielsson og Bjarne Lellek
Forlag: People’s Press
Udgivet: 2011

Årets bog nummer 18 som jeg helt har læst.


Skriv et svar